Please zoom in or out and select the base layer according to your preference to make the map ready for printing, then press the Print button above.

Üçüncü Köprü Karşıtı Hareket


İhtilafın konusu (Özet):

3. Köprü projesi İstanbul Boğazı'nda Garipçe ve Poyrazköy arasında yapılması planlanan köprü ve bağlantı yolları projesidir. İlk olarak 1993 yılında gündeme gelmiş ve o günden bu yana artan sayıda ve çeşitli grupların muhalefeti ile karşı karşıya kalmıştır. Proje ÇED'e tabi değildir. Proje İstanbul'un en önemli sulak alanlarının ve orman arazilerinin bulunduğu kuzey bölgesi üzerinde ekolojik yıkıma neden olacaktır.

Temel veriler

İhtilafın ismi:Üçüncü Köprü Karşıtı Hareket
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletİstanbul
Yer:Garipçe Köyü ve Poyrazköy
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)

İhtilafın nedenleri

Ana kategori:Altyapı, ulaşım ve kentsel dönüşüm ihtilafları
Alt kategori:Ormansızlaştırma (orman yönetimi)
Ulaştırma ve altyapı şebekeleri (yollar, demiryolları, su yolları, sulama regülatörleri, sulama göletleri, kanallar, köprü ve viyadükler, boru hattı)
İhtilafa konu olan meta:Toprak

Asfalt

Proje detayları

Proje detayları

İstanbul ili Garipçe Köyü ve Poyrazköy ilçelerinde kurulması planlanan Üçüncü Köprü'ye karşıt hareket bulunmaktadır. 3. Köprü projesi Adapazarı’nı Tekirdağ’a bağlayacak 414 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyol Projesi’nin bir parçasıdır. 421 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu Projesi’nden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci yap-işlet-devret projesidir. Proje, güzergahı boyunca 29.000 ha’lık doğal SİT alanını ve 75.400 ha’lık orman alanını etkileyecektir.

Nüfus türüKentsel
İhtilafın başlama yılı:1993
İhtilafın bitme yılı:08/2016
Proje sahibi şirketler:IC ICTAS Construction (IC Ictas) from Turkey - Contractor
Astaldi from Italy

İhtilaf

İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Proje uygulamalarına tepki olarak
Harekete geçen gruplar:Uluslararası sivil toplum örgütleri
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Sokak eylemleri

Projenin etkileri

Çevre etkileriGörülen: Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Manzara/estetik kaybı, Gürültü kirliliği, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Hava kirliliği
Potansiyel: Çölleşme/kuraklık
Sağlık etkileriGörülen: Kazalar
Potansiyel: Diğer sağlık etkileri
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Yerinden edilme/zorunlu göç, Geçim kaynağı kaybı

İhtilaf süreci

Projenin mevcut durumuFaaliyet göstermekte
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Aktivistlerin suçlanması
Varsa öneriler:İstanbul’un kuzeyindeki doğal/ekolojik bütünlüğü ve kentsel alandaki tarihi/kültürel dokusunu bozmayan; doğu-batı yönündeki doğrusal gelişmeyi destekleyen, raylı sistemlerin ana omurgasını oluşturduğu ve deniz ulaşımının payının arttırılarak karayoluyla da desteklenen entegre bir toplu ulaşım ağı yaratan; yakalar arasında nüfus ve istihdam dengesini gözeterek lojistik ve transit trafiğin kentsel ulaşımla bütünlüğünün sağlandığı, hizmet ve yönetim kalitesi yüksek, bütüncül bir insan odaklı ulaşım sistemi önerilmektedir.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Hayır
Neden? Kısaca açıklayınız:Proje henüz ihaleye açılma aşamasındadır. 2012 yılı başlarında proje ihaleye açılmış ancak hiçbir şirket projeye talip olmamıştır. Yeniden ihale süreci başlayacak olan projeyi hayata geçirme konusunda hükümet ve belediye başkanı ısrarlı davranmaktadır. Bu nedenle 3. Köprüye karşı hareketin başarılı olup olmadığını tespit etmek için vakit henüz erkendir.

Ek bilgiler

Katkıda bulunan:Hande Paker, Akgun Ilhan
Son güncelleme20/12/2016

Images

 

Yavuz Sultan Selim Bridge

View from the 3rd bridge on Bosphorus

Yavuz Sultan Selim Bridge

The deforestation during construction

Yavuz Sultan Selim Bridge

The deforestation during construction

Yavuz Sultan Selim Bridge