Son güncelleme:
19/11/2020

Sanko Salihli Jeotermal Enerji Santralleri (JES)

Manisa Salihli'de Sanko Enerji'nin işleyen üç santal ünitesine ilave 19,5 MW'lik santral projesi yılan hikayesine dönen ÇED sürecine rağmen devam ediyor.


İhtilafın konusu (Özet):

Sanko Enerji'nin, Manisa Salihli'de halihazırda işlettiği 3 üniteli toplam 50 MW kapasiteli JES'te üçüncü ünitenin kapasitesine 19,5 MW ekleyeme yaparak toplam kapasiteyi 69,5 MW'ye çıkartmak için yürüttüğü işlemler yöre halkının projeye itiraz etmesi ve hukuki yollara başvurmasıyla duraksadı. Plan gerçekleşseydi, üç üniteli toplam 50 MW’lık Salihli JES’in üçüncü ünitesinin kapasitesi 10,5 MW’dan 30 MW’a çıkarılacak, böylece elektrik kurulu güç kapasitesi 69,5 MW olacaktı.

Daha fazlasına bak
Temel veriler
İhtilafın ismi:Sanko Salihli Jeotermal Enerji Santralleri (JES)
Ülke:Türkiye
İl veya eyaletManisa
Yer:Salihli, Hacıbektaşlı
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:Diğer
Alt kategori:Jeotermal enerji tesisleri
İhtilafa konu olan meta:Toprak
Su
Jeotermal akışkan
Proje detayları
Proje detayları

Sanko Enerji, bu proje ile Manisa'nın Salihli ilçesinde 50 MW kapasiteli Salihli JES’in kapasitesini 19,5 MW arttırarak 69,5 MW'ye çıkarmayı planlıyor. Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Manisa İli, Salihli İlçesi, Yılmaz Mahallesi, Sıra Ağaçlar Mevkiinde, elektrik üretim santrali kurmaya elverişli özellikte jeotermal kaynağı tespit ettiği 143 No’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat Sahasında yer alan 104.000 metrekarelik alanda kurulu 50 MW kapasiteli Salihli Jeotermal Enerji Üretim Santrali Projesi’nde kapasite artışı planlıyor. Proje hayata geçerse üç santralden oluşacak toplam 50 MW’lık Salihli JES’in üçüncüsünün kapasitesi 10,5 MW’dan 30 MW’a çıkarılacak. Böylece, 15 MW + 24,5 MW + 10,5 MW olarak planlanan mevcut 50 MW elektrik kurulu güç kapasitesi 15 MW + 24,5 MW + 30 MW olacak ve toplam kapasite 69,5 MW olacak. Kurulması planlanan santralde faaliyet sırasında, üretim için 178 nolu ruhsat sahasında açılmış ve açılacak kuyulardan 660 ton/saat akışkan çekilmesi planlanıyor.

Daha fazlasına bak
Proje alanı10.4
Yatırım miktarı6,500,000
Nüfus türüKırsal
İhtilafın başlama yılı:01/01/2019
Proje sahibi şirketler:SANKO Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi from Turkey - Project owner
İlgili devlet kuruluşları:Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Manisa Valiliği
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:EGEÇEP
TURÇEP
Yeni Foça Forum
Salihli Çevre Derneği
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuYÜKSEK (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler, tutuklanmalar, şiddet içeren çatışmalar)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerel sivil toplum örgütleri
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Meslek odaları
Bilim insanları/uzmanlar
Harekete geçme şekilleri:Bürokratik yöntemleri boykot/sivil itaatsizlik
Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Dava, mahkeme, yasal aktivizm
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
ÇED raporlarına itirazlar
Sokak eylemleri
Projenin etkileri
Çevre etkileriPotansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Manzara/estetik kaybı, Gürültü kirliliği, Toprak kirlenmesi, Atık taşkını, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması
Sağlık etkileriPotansiyel: Bilinmeyen ya da karmaşık risklere maruz kalma (radyasyon vb.), Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Diğer sağlık etkileriYüksek kanser riski
Sosyoekonomik etkilerPotansiyel: Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Topraksızlaşma, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuDurduruldu
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Aktivistlerin suçlanması
Mahkeme kararı (karara bağlanmamış)
Aktivistlerin şiddetli bir şekilde hedef gösterilmesi
Yürürlükte olan yasal düzenlemelerin uygulanması
Yeni çevresel etki değerlendirme çalışması
Projenin geçici olarak askıya alınması
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Emin değilim
Neden? Kısaca açıklayınız:ÇED sürecinin akıbeti belirsiz. Vailikce verilen "ÇED gerekli değildir" kararının mahkemece usulsüz bulunması şirketin kararı temyize götürmesine engel değil. Ayrıca, firmanın süreci devam ettirmesi ve Valilikce verilebilecek "ÇED gereklidir" kararına uyarak değerleme işlemleri başlattığında yerel halkın talep ve dileklerinin ne denli gerçekleşeceği meçhul.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

5686 sayılı jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sular kanunu
[click to view]

İnternet bağlantıları - ihtilafla ilgili internet sayfaları, gazete yazıları…

Sanko Salihli'de bir JES daha kuracak
[click to view]

Salihli Hacıbektaşlı JES için “ÇED gerekli değildir” kararına iptal
[click to view]

Kamu Yararı Yerine Sermaye Yararı Dönemi!
[click to view]

Salihli'de JES'e direnen mahalleliye bir yıl sonra dava açıldı
[click to view]

Salihli Hacıbektaşlı’da JES Projesine Verilen, ‘ÇED Gerekli Değildir’ Kararı Iptal Edildi
[click to view]

JES'e karşı toprağını savunan Salihli halkına açılan davanın ilk duruşması yarın
[click to view]

Salihli'de Jandarma tarafından darp edilen köylülerin davası ertelendi
[click to view]

EGEÇEP: Toprağını savunanların yargılanması kabul edilemez
[click to view]

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

JES direnişine jandarma saldırısı: Bir sürü video çekti, kıralım telefonu
[click to view]

Yeni Başlayanlar İçin JES!
[click to view]

Ek bilgiler
Katkıda bulunan:Burag Gürden, Durham University
Son güncelleme19/11/2020
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.