Son güncelleme:
26/08/2014

Desviación Río Ranchería, La Guajira, Kolombiya


Bu vaka formu, size kolaylık sağlamak amacıyla Google Translate tarafından desteklenen çeviri yazılımı kullanılarak tercüme edilmiştir. Bu nedenle hata içerebilir. Bu içerik orijinalinden başka bir dile çevrilirken ortaya çıkan tutarsızlıklar veya farklılıklar bağlayıcı değildir ve yasal bir etkisi bulunmamaktadır. Bu çevirilerde yer alan bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorularını olması durumunda lütfen vakanın aşağıdaki sürümünü inceleyin: İngilizce (Orijinal)

İhtilafın konusu (Özet):

Basados ​​en su plan de expansión, la empresa el cerrejón propone la desviación del río ranchería en dos tramos localizados entre los munweos, barrancas y hato nuevo, dado que, según estudios se segül la, se se reportios se segül la compañn estudios se repalizados pora compañn estudios se repalizos realizados pora compañn estudios se repalizos realizados pora la compañn estudios ı mineral que le ayudarán a urear su volumen de uppracción, logrando con ello un artışı rezervas totales de carbón ekstra 64%64. Enal Sendido, La Mulinancional Eleva Anteel Bakanı Del İç Mekan Una Petición para iNiciar El Proceso de Consulta Previa Con las Comunidades Incugradas En El Área del ProYecto. Hiçbir engel yok, Diversos sektörleri Se Han Alzado en contra de dicho proeyecto, toda vez que jenerará un önemi Impacto Ambiental en el río, IncuYendo Escasez de Agua Para Algunas Zonas, en elapento más árido del país, la guajira. İgualmente, aumentará la cantidad de sólidos en süspansiyon, reducirá el hábitat acutico y resentirá culturalmente a las comunidades indígenas (wayuú), toda vez que creencias y su vida están relacionadas con el río.

Temel veriler
İhtilafın ismi:Desviación Río Ranchería, La Guajira, Kolombiya
Ülke:Kolombiya
İl veya eyaletLa Guajira
Yer:Barrancas y Hato Nuevo
Konum hassasiyetiYÜKSEK (yerel düzey)
İhtilafın nedenleri
Ana kategori:HES'ler ve su yönetimi
Alt kategori:Suya erişim ve su hakları
Kömür çıkarma, işleme ve kömürlü termik santral
HES'ler, barajlar ve su paylaşım ihtilafları
İhtilafa konu olan meta:Kömür
Proje detayları
Proje detayları

La Desviación del Río Ranchería, Propuesta en Plan De Expansión de el Cerrejón, Constará de Dos Tramos, Cuya Boylamsal Toplam Suma 26 Kilómetros. Se Jortica que en ellos se localizan aproximadamentte 530 Millones de Toneladas de Carbón. Pese a ello, la misma compañía reconoce que la pérdida parcial del agua del acuífero natural sería de aproximadamente 40% o sea, unos 32 millones de metros cúbicos de la capacidad de almacenamiento de agua subterránea se perderían debido a la reubicación del curso natural del agua y la Excavación de Profundos Tajos A Cielo Abierto. Adicionalmente, se indica que es, olası bir artış, bir Corto plazo, unos 2 o 3 años, de la cantidad de sedimentos en la parte afectada del río, lo cual podría reducir la calidad del agua y afectar la salud de los ecosistemas acugicos dere PERíodo. Enal Sendido, La Modificación Reduciría El Hábitat ACUático neto en un 16,5 en El Tramo Afectado, Porque El Nuevo Cauce Será Más Corto Que el gerçek. De OTro Lado, La Contraloría General de la República ha reklamdo que de Desarrollarse El Prooyecto 'Se Generarán Cerca de 7.000 Millones de Toneladas de Testiuos Mineros Potencialmente Contaminantes'. Cabe Resaltar Que la Totalidad de la Produccion Minera Realizada Por la Mulininacional Va Dirigida a Estados unidos y europa.

Proje alanı2.730
Yatırım miktarı1.300
Nüfus türüKırsal
Etkilenen nüfus10.000
İhtilafın başlama yılı:2011
Proje sahibi şirketler:Carbones El Cerrejón Limited, pertenecientes a
BHP Billiton (BHP) from United Kingdom
Anglo American from United Kingdom
Xstrata Coal from Switzerland
İlgili devlet kuruluşları:Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del İç, Contraloría General de la República, Congreso de la República.
Finansman kuruluşları:Inter-American Development Bank (IADB)
Harekete geçen sivil toplum kuruluşları:COMITé Cívico de la Guajira en dejensa del Río Ranchería, El Manantial de Cañaverales y Las Regalías, Centro de Estudios del Carbón Pertenente al Centro de, Araştırma Desarrollo De UniversiDad Popu la Del Cesar (Centrtec De University Tecnológico Del Carbón De University Tecnológico Del Carbón Cesar, Asociación de Educadores del Cesar (Adicesar), Sindicato de el Cerrejón.
İhtilaf
İhtilafın yoğunluk durumuORTA (Sokak protestoları, görünür örgütlenmeler)
Karşı hareketin başladığı aşama:Projeyi önleyici olarak
Harekete geçen gruplar:Çiftçiler
Yerliler veya geleneksel topluluklar
Yerel sivil toplum örgütleri
Topraksız köylüler
Yerel yönetimler/siyasi partiler
Komşular/vatandaşlar/topluluklar
Sosyal hareketler
Meslek odaları
Bilim insanları/uzmanlar
Balıkçılar
Harekete geçme şekilleri:Topluluk bazlı katılımcı araştırma
Alternatif rapor/bilgi oluşturma
Platform/ağ oluşturma
Alternatif çözüm önerileri oluşturma
Ulusal ve uluslararası STK'ların müdahil olması
Medya tabanlı aktivizm/alternatif medya
ÇED raporlarına itirazlar
Resmi şikayet dilekçeleri
Kampanyalar (imza, bilgilendirme vb.)
Sokak eylemleri
Grevler
Doğa Ana’nın haklarına dair argümanlar
Çevrenin ekonomik değerlemesi için başvuru
Projenin etkileri
Çevre etkileriGörülen: Çölleşme/kuraklık, Seller (nehir, kıyı, çamur seli), Gıda güvenliğinin tehdidi ve gıda krizi (ekin bozulması vb.), Manzara/estetik kaybı, Gürültü kirliliği, Toprak kirlenmesi, Toprak erozyonu, Yüzey suyu kirlenmesi/su kalitesinin (fizikokimyasal, biyolojik) düşmesi, Yer altı sularının kirlenmesi veya tükenmesi, Hidrolik ve jeolojik sistemlerin büyük ölçekli hasarı, Ekolojik ve hidrolojik dengenin bozulması
Potansiyel: Hava kirliliği, Biyolojik çeşitlilik kaybı (yaban hayatı, tarımsal çeşitlilik), Yangınlar, Genetik kirlenme, İklim değişikliği, Atık taşkını, Ormansızlaşma ve yeşil örtü kaybı, Cevher artığı sızıntıları
Sağlık etkileriPotansiyel: Yetersiz beslenme, Ruhsal problemler (stres, depresyon, intihar vb.), Alkolizm, fuhuş vb. bağlantılı sosyal sağlık problemleri, İş kazaları ve hastalıkları, Ölümler, Çevreyle ilgili diğer hastalıklar
Sosyoekonomik etkilerGörülen: Yolsuzluk ve kooptasyonda artış, Yerinden edilme/zorunlu göç, İş güvenliği eksikliği, işten çıkarma, işsizlik, Geçim kaynağı kaybı, Geleneksel bilgi/yöntem/kültür kaybı, Doğal güzelliğin ve ilişkilendirilen yerel aidiyet duygusunun kaybı
Potansiyel: Şiddet veya suç artışı, Artan asker ve polis mevcudiyeti, Sosyal sorunlar (alkolizm, fuhuş vb.), Kadınlar üzerinde olumsuz etkiler, İnsan hakları ihlalleri, Topraksızlaşma
İhtilaf süreci
Projenin mevcut durumuDurduruldu
İhtilaf sürecinde gerçekleşenler:Katılımcı mekanizmaların güçlendirilmesi
Pazarlık sürecinde
Şirketin/yatırımın çekilmesi
La Empresa argumenta que detuvo el proeyecto dada la disminición en el precio del carbón bir escala internacional.
Varsa öneriler:Como Producto del Foro Impactos de la Megaminería en la Guajira, Celebado en riohacha, guajira los días 7 y 8 de junio de 2012, se propuso, como primer paso para jenerar alternativas trepertacamento, impulsar la disivusión abierta sobre la disivusión y las Maneras de Generar Una Economía Autónoma Con Actividades Farkerentes a la minería.
Bu ihtilafta çevre adaleti sizce sağlandı mı?:Evet
Neden? Kısaca açıklayınız:Pese a que la Empresa aduce factores económicos a la hora de icricar la parálisis del proeyecto, esas la gran movilización que lograron los ActiveSistas, uniendo bir sektörler politicos, sosyal, gremiales y étnicos alrededor de la defensa y étnicos alrededor de la defensa y étnicos alrededor de la defensa y étnicos; Lo Cual, Gripablmente, Gena Una önemli Presión Mediática a la Empresa.
Referanslar ve belgeler
İlgili yasa ve mevzuat - ihtilafla ilişkili hukukî metinler

Código de Minas (Ley 685 de 2001).

Ley 99 de 22 de diciembre de 1993.

Código de Recursos Naturales

Ley 1382 de 2010. Modifica Ley 685 de 2001, o Código de Minas.

Referanslar - ihtilafla ilgili makale, kitap…

Foro Impactos de la megaminería del carbón en La Guajira y la nación. Universidad de La Guajira y Comité Cívico en Defensa del Río Ranchería. Riohacha, junio 7 y 8 de 2012.

GRANADOS, Margarita & MÚNERA, Liliana. No a la desviación del cauce del río Ranchería. En: Cien Días vistos por CINEP/PPP, No. 76 (septiembre - noviembre, 2012).

'Gobierno duda sobre desviación del río Ranchería en la Guajira'
[click to view]

'Declaración final del Foro Impactos de la Megaminería en la Guajira'
[click to view]

'Desviación del Río Rancheria, ¿sí o no?'
[click to view]

'¿Vale la pena la desviación del Ranchería por los beneficios ofrecidos?'
[click to view]

[click to view]

'Proyecto de desviación del río Ranchería les duele a los guajiros'
[click to view]

'Proyecto de Expansión Iiwo’uyaahttp'

İlgili görseller (fotoğraflar, videolar) - ihtilafla ilgili fotoğraf ve video linkleri

''El Río Ranchería NO se toca''
[click to view]

Ek bilgiler
Katkıda bulunan:MARIO PÉREZ RINCÓN
Son güncelleme26/08/2014
İhtilaf no:667
Yorumlar
Legal notice / Aviso legal
We use cookies for statistical purposes and to improve our services. By clicking "Accept cookies" you consent to place cookies when visiting the website. For more information, and to find out how to change the configuration of cookies, please read our cookie policy. Utilizamos cookies para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar "Accept cookies" consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en más información.